Midlertidigvagt

Midlertidig vagt

Firma arrangementer
Vær sikker på et trygt forløb. Mange firma arrangementer er større begivenheder, hvor meget kan ske. En vagt sikrer arrangementets gode forløb og deltagernes tryghed.

Events
Nogle Events som f.eks. koncerter og festivaler er præget af mange mennesker, en løftet stemning og aktivitet døgnet rundt. Vores vagter er uddannede til at holde overblikket, sørge for god ro og orden og træde effektivt til ved uheld til glæde for alle deltageres og medarbejderes sikkerhed og tryghed.

Ombygning eller flytning
En flytning eller ombygning er for mange en åben dør til tyveri og hærværk. Med en DSS vagt afskrækker I potentielle gerningsmænd og sikrer jer hurtig reaktion, hvis uheldet er ude.

Byggepladser
Svind, tyveri og hærværk er et problem på mange byggepladser. Den præventive effekt og hurtige reaktion en DSS vagt giver, kan lægge en drastisk dæmper på de problemer.

Større uheld
Hvis uheldet rammer i form af brand eller vandskade, vil tilstedeværelsen af en DSSvagt være med til at hindre, at skaden breder sig eller, at udenforstående benytter chancen til at begå hærværk eller tyveri.